Dům v zahradě

 

Dům na trojcípé parcele v podhůří Beskyd se má otevřít a včlenit do zahrady aniž by se příliš otevíral vůči sousedním parcelám. Požadavku investora na minimální množství chodeb bylo vyhověno zvoleným objemovým a dispozičním řešením. Navrhujeme tři male pravoúhlé „domy“ s různými funkcemi, které mezi sebou vytváří „obytné náměstí“ s jídelnou, pracovnou a obývacím pokojem. Tento obývací prostor se otevírá velkorysými prosklenými plochami do zahrady.

 

 • Více

   

  Koncepce, architektonické řešení

  Chceme zachovat působivou atmosféru louky rámované okolními kopci a horami Beskyd. Nově navržený objekt umisťujeme do těžiště, středu trojúhelníkového pozemku. Dům svým tvarem i výškou zarůstá do zahrady. Zahrada se má stát nedílnou součásti domu a naopak.

   

  Základními kameny novostavby jsou tři malé domky - pevné pilíře s odlišnými funkcemi a maximálně možnou racionální dispozicí a uspořádáním. Tři pravoúhlé objemy vymezují kulisy velkorysého multifunkčního prostoru obsahujícího obývací pokoj, pracovnu, předsíň a jídelnu. Jednotlivé provozy tohoto společného prostoru lze oddělit otočnou knihovnou nebo posuvnými závěsy. Snažíme se vytvořit dojem rodinného veřejného prostoru, náměstíčka, který v maximální možné míře propojujeme se zahradou velkorysými prosklenými plochami.

   

  Konstrukční a materiálové řešení

  Racionální objemy tří “domků“ jsou navrženy v jednoduchém konstrukčním i materiálovém provedení. Navrhujeme vyzdění pomocí systémových tvárnic na betonových základech. Zdivo je zakončené ztužujícími věnci a strop vynesen fošnami. Velkorysý prostor obývacího pokoje, předsíně a pracovny je zastřešen sjednocujícím trámovým stropem.

 

Datum: studie 2017

Místo: Frýdlant nad Ostravicí

Stupeň: V realizaci

Autoři: Jan Bárta, Marek Fischer, Šimon Bierhanzl

Investor: Soukromý

Papundekl architekti s.r.o.

Čajkovského 35, Praha 3